Investeringsmaatregelen bedrijven

 

Voor ondernemers worden energie en energiebesparing steeds interessanter. Er kan veel geld mee worden bespaard. Er kan zelfs geld aan worden verdiend!

 

De steeds korter wordende terugverdientijd voor duurzame investeringen door ondernemers is relatief onbekend. De snel oplopende fossiele brandstofprijzen, de steeds beter wordende technieken met meer opbrengsten en de grote fiscale voordelen van de investeringen voor ondernemers zorgen voor rendabele investeringen. Steeds meer ondernemers raken enthousiast om duurzame energie in te zetten als verdienmodel in de bedrijfsvoering. De combinatie van al deze factoren levert een verrassend korte terugverdientijd op, zodat investeren in duurzame energie geld oplevert voor het bedrijfsleven. Daarnaast levert het bedrijven goodwill en promotie op.

 

Wat gebeurt er met de prijzen van fossiele brandstoffen? Door toenemende schaarste, toenemende vraag en politieke spanning in een aantal wingebieden stijgt de prijs van fossiele brandstoffen steeds sneller. Het is moeilijk een indicatie te geven voor langere termijn, maar een jaarlijkse prijsstijging van vier tot zes procent per jaar is onder de huidige omstandigheden reëel te noemen. Dit betekent dat het prijsniveau van fossiele brandstoffen ver boven het inflatiecijfer komt. Energie wordt om die reden ook een steeds grotere onkostenpost voor bedrijven. Het is dan ook verstandig om te investeren in energiebesparing en in duurzame energieopwekking. Daarmee worden uw energiekosten teruggedrongen en wordt uw bedrijf sterker.

 

Steeds hoger rendement techniek. Traditionele of fossiele energiebronnen (aardgas, aardolie en steenkool) worden steeds schaarser en raken in de toekomst uitgeput. Milieuvervuiling en schaarste zijn de belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Die kunt u vinden door te investeren in duurzame energiesystemen. Zon, wind, water, aardwarmte kunnen dienen als brandstof. Bovendien zijn deze brandstoffen schoon en onuitputtelijk.

 

De laatste jaren hebben duurzame energiesystemen zich steeds verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot sterk verbeterde rendementen en een kortere terugverdientijd. Nieuwe energiesystemen leveren dus steeds meer rendement op tegen lagere investeringskosten. Daardoor hebben energiesystemen zoals zonne-energie en warmtepompen de toekomst .

 

Fiscale voordelen. Zie website belastingdienst hier.

Contact
Duurzaam Koudum
Westeweg 40
8723 BZ Koudum
Mail ons