Informatie producten

Canadian Solar zonnepanelen behoort tot één van de grootste fabrikanten en leveranciers in de wereld op het gebied van zonnepanelen. In de afgelopen 15 jaar heeft Canadian Solar 17 GW aan zonnepanelen geleverd aan meer dan 90 landen.Ook is Canadian Solar één van de financieel meest stabiele bedrijven in de zonnepanelen-energie branche: het staat bijvoorbeeld al sinds 2006 genoteerd op de NASDAQ.

We bieden omvormers van het Chinese merk GoodWe aan.  Het bedrijf GoodWe is in 2010 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Suzhou, Jiangsu, in China. GoodWe is een zich snel ontwikkelende nieuwe energie-onderneming met een initiële investering van twintig miljoen dollar. Het bedrijf richt zich het onderzoek, productie en verkoop van omvormers. Alleen al in Research & Development werken 100 medewerkers. De jaarlijkse productiecapaciteit van het bedrijf op dit moment is duizend megawatt en zal worden uitgebouwd tot drieduizend megawatt in de nabije toekomst. GoodWe produceert inmiddels omvormers met een vermogensbereik tussen de anderhalve en vijfhonderd kilowatt. GoodWe solar inverter heeft recent een ‘Double A’ testresultaat toebedeeld gekregen van het PHOTON Lab. De GW4000-SS bezorgt het bedrijf een plaats in de mondiale top drie.

GoodWe heeft een service-systeem voor voor-, in- en -verkoop en after-sales en beschikt wereldwijd over service centers. GoodWe producten hebben vele internationale certificaten zoals CGC, CEI0-21, VDE, TUV, CE, G83, G59, SAA, en wordt CEC vermeld. GoodWe geeft 10 jaar fabrieksgarantie. Wifi is in alle modellen inbegrepen.

Technische gegevens

 

PRIJSINDICATIE d.d. november 2022
Zonnepanelen
Merk: Jinko Tiger Neo N54HL-4B
Type: all black paneel met omlijsting
Afmeting: 175x115x3 cm inclusief beugels
Klik hier voor meer informatie.
Omvormer Merk: Solax, uitgerust met Wifi antenne
Garantie: standaard 10 jaar
Garantie:
25 jaar productgarantie
30 jaar 87,4% leveringsgarantie
Profiteer van 21% btw voordeel!
In 2023 ontvangt u als particulier voor een set zonnepanelen een factuur zonder btw.
1 Fase aansluiting:
Set Bruto jaaropbrengst
van de set in Watt
Totaalprijs* incl. montage
6 panelen 6×415 Wp 2490 Watt € 3.551,-
8 panelen 8×415 Wp 3320 Watt € 3.841,-
3 Fase aansluiting:
Set Bruto jaaropbrengst van de set in Watt
Totaalprijs* incl. montage
10 panelen 10×415 Wp 4150 Watt € 4.617,-
12 panelen 12×415 Wp 4980 Watt € 5.365,-
14 panelen 14×415 Wp 5810 Watt € 5.944,-
16 panelen 16×415 Wp 6640 Watt € 6.527,-

* prijzen achter de komma zijn exclusief btw en afgerond. U betaalt geen btw.
Aan de hand van de maximale opbrengst in Watt, kunt u zelf een reële inschatting maken
welke set voor u geschikt is. U vindt uw jaarlijkse stroomverbruik (in Watt) op het overzicht
van uw energiemaatschappij.
De totaalprijs is inclusief plaatsing en volledige montage door onze deskundige installateurs,
uitgaande van een pannendak met sneldekkers. Na afronding van onze werkzaamheden,
heeft u vrijwel direct inzicht in uw opbrengst en verbruik.
Wij voorzien u altijd van advies en een vrijblijvende offerte: tel. 0514 52 2147

 

Salderen

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Wat is de salderingsgrens?
De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 1
Uw energiebedrijf levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld 3500 kWh. Van de 3500 kWh wordt de door u terug geleverde energie 1000kWh afgetrokken. U moet nog voor 2500kWh betalen.

Levert u meer terug dan uw energiebedrijf levert?
Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Het energiebedrijf geeft u hiervoor een terugleververgoeding. Uw energiebedrijf bepaalt zelf de hoogte van de terugleververgoeding.

Voorbeeld 2
Uw energiebedrijf levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding.

Voor meer informatie over salderen kunt u terecht op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en bijvoorbeeld ConsuWijzer.nl.

Over de toekomst van salderen zie de site van Holland Solar.

Teruggave BTW op zonnepanelen

Wie sinds medio 2013 zonnepanelen heeft of ze gaat aanschaffen, kan de betaalde btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Hiervoor moet je wel wat administratieve handelingen doen. Maar het levert je geld op: al gauw €600 bij een systeem van 2000 Wattpiek. Doe je niks, dan ondervind je geen nadeel.

De Belastingdienst beschouwt particulieren die (een deel van hun) opgewekte stroom aan het net leveren tegenwoordig als ondernemers. Dat levert op zich belastingvoordeel en -nadeel op. Voordeel omdat je de btw op de aanschaf van de panelen terug kunt krijgen. Nadeel omdat er btw wordt geheven over de teruggeleverde stroom. Maar voor dat laatste kun je ontheffing krijgen. Mits je jaarlijks maximaal €1.345 aan btw af zou moeten dragen voor de teruggeleverde stroom. Nagenoeg elke particulier met zonnepanelen blijft onder deze grens.

De regeling geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, dus voor wie zijn zonnepanelen vanaf die datum aanschafte. Ook wanneer je subsidie hebt gekregen bij de aanschaf van de panelen.

In de toekomst kan de regeling verdwijnen, aangezien er op Europees niveau wordt gesproken over aanpassing van de regels.

Het is niet verplicht om je te melden bij de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan krijg je geen btw op de aanschaf terug, maar hoef je ook geen vrijstelling voor de btw-heffing aan te vragen.

Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan hoe je de btw terugvraagt.

Subsidieregeling zonnepanelen gesloten

Het budget voor de Subsidieregeling Zonnepanelen was op 8 augustus 2013 uitgeput. Dit budget bedroeg in totaal € 50.882.000,-. Daarmee is de subsidieregeling Zonnepanelen definitief gesloten. Aanvragen is ook niet meer mogelijk.

Er zijn vooralsnog geen voornemens om een soortgelijke regeling te openen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de subisidieregeling Zonnepanelen uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Begrippenlijst zonnestroom

Fotovoltaisch ook wel photovoltaic (PV)
Gebruik van (zon)licht om elektrische energie op te wekken. Fotovoltische zonne-energie gaat om dat deel van zonnestraling  dat mensen zien als licht. Dit in tegenstelling tot  zonthermische zonne-energie, waarbij de warmte van zonnestraling wordt gebruikt, bij voorbeeld om water te verwarmen.

Kilowattuur (KWH)
Een kilowattuur (kWh) is een eenheid van energie. Een kWh is gedefinieerd als de energie die wordt gebruikt als een vermogensbron een kilowatt (1.000 watt) gedurende 1 uur moet leveren. Een KWh is geen internationaal vastgestelde eenheid, de eenheid voor energie is namelijk joule. Een joule is hetzelfde als een wattseconde (Ws): 1 watt is 1 joule per seconde. Aangezien kilo duizend betekent en er 3.600 seconden in een uur gaan, is een kWh gelijk aan 3.600.000 J, ofwel 3,6 MJ (megajoule).

Monokristallijn
Stollingsvorm van silicium waarbij het gebruikte siliciumblok of plaatje uit één kristal bestaat. Het verschil met polykristallijn silicium is voornamelijk estethisch, hoewel ook fotovoltaïsche eigenschappen in detail enigszins kunnen verschillen.

Polykristallijn
Stollingsvorm van silicium waarbij het gebruikte siliciumblok of plaatje uit één kristal bestaat. Het verschil met  silicium is voornamelijk estethisch, hoewel ook fotovoltaïsche eigenschappen in detail enigszins kunnen verschillen.

PV
Afkorting van het Engelse photovoltaic, zie fotovoltaïsch.

Silicium
Halfgeleidermateriaal dat gebruikt wordt om zonlicht om te zetten in elektrische spanning. De meeste gangbare technologie voor zonnestroom maakt gebruik van monokristallijn of polykristallijn silicium.

Vermogen
De ‘kracht’ die een zonnepaneel levert. Het (nominale) vermogen wordt berekend door de (nominale) stroom te vermenigvuldigen met de (nominale) spanning.

Volt
Eenheid van spanning.

Watt
Eenheid van vermogen.

Wattpiek (Wp)
Eenheid van nomimaal vermogen. Nominaal vermogen is het vermogen dat een zonnepaneel levert onder standaard testomstandigheden (STC).

Wisselspanning
Vorm van spanning waarbij de ene pool afwisselend positief en negatief is ten opzichte van de andere pool. Op het Nederlandse lichtnet wisselt de spanning van de fasedraad tussen de -400 en de +400 Volt ten opzichte van de nuldraad. De frequentie waarmee dit gebeurt is gemiddeld 50 Hz (50 maal per seconde). De wisseling tussen positieve en negatieve spanning verloopt gelijdelijk, volgens een sinusoidale kromme. De effectieve spanning die de gebruiker van het lichtnet meet, is daardoor gemiddeld 230 Volt.

Wisselstroom
Stroom die wordt veroorzaakt door wisselspanning. De stroomrichting wisselt afhankelijk van de spanning.

Wattuur (Wh)
Eenheid van energie. Eén Wattuur is de hoeveelheid energie die bijvoorbeeld een lamp van één watt verbruikt als die lamp gedurende één uur aanstaat. Een lamp van 0,5 watt die twee uur aan staat gebruikt natuurlijk precies evenveel energie. In het algemeen geldt dus dat het aantal watturen het product is van het nominale vermogen in Watt en het aantal vollasturen (uren op ‘volle kracht’). Een zonnepaneel van 200 Wp, dat 3 uur op nominaal vermogen stroom levert, heeft dus 3 x 200 = 600 Wh geleverd, ofwel 0,6 kWh.

Zonnecel
Dun, meestal vierkant plaatje kristallijn silicium dat zonlicht omzet in elektrische spanning. Op een normaal zonnepaneel zijn enkele tientallen zonnecellen in rijen geplaatst en onderling in serie geschakeld.

Zonne-energie
De energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit zonnestraling. Dit gebeurt op twee manieren: fotovoltaïsche zonne-energie (zonnestroom) en thermische zonne-energie.

Zonnepaneel
Apparaat om zonlicht op te vangen. In het normale spraakgebruik is het zonnepaneel een vlakke plaat waarop meerdere fotovoltaïsche zonnecellen zijn geplaatst om elektrische energie mee op te wekken. Het woord ‘zonnepaneel’ wordt soms ook gebruikt voor de zonnecollectoren die alleen de warmte van de zon gebruiken.

Zonnestroom
Het omzetten van licht in elektriciteit via fotovoltaïsche cellen.

Zie verder de Energiesubsidiewijzer, De Zonnefabriek en Milieu Centraal.

Contact
Duurzaam Koudum
Westeweg 40
8723 BZ Koudum
Mail ons